Tengku Datuk Seri Ahmad Shah Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
Chairman
 
Tan Sri Dato' Yap Yong Seong
Group Managing Director
Yap Wee Chun
Executive Director
 Dato' Abdul Majit bin Ahmad Khan 
Independent Director
Dato' Sri Yap Wee Keat
Non Independent and Non-Executive Director
Cheong Wong Sang
Independent Director
Dato' Hazli bin Ibrahim
Independent Director
 
Company Secretary
Lim Yoke Si (Ms) (MAICSA 0825971)
Kwan Wai Sin (Ms) (MAICSA 7035227)